Nieuws

23-10-2018 14:16

Strategische samenwerking TRIAS en Arvalis

Om ervoor te zorgen dat agrarische ondernemers maximaal gebruik kunnen maken van alle beschikbare stimuleringsregelingen, hebben TRIAS BV en  Arvalis BV besloten een strategische samenwerking aan te gaan.

“Ondernemen in onze sector kent vele uitdagingen,” vertelt Michiel Geraedts, algemeen manager bij agrarisch adviesbureau Arvalis. “Thema’s als dierwelzijn, milieu en innovatie spelen een steeds belangrijkere rol. Om ondernemers meer aandacht te laten besteden aan deze thema’s, stelt de overheid verschillende stimuleringsregelingen open. Je moet als ondernemer echter wel weten welke regelingen er zijn en waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Om ondernemers hierbij te helpen, zijn we een samenwerking met TRIAS aangegaan.”

TRIAS is een subsidieadviesbureau dat financiering traceert via overheid, fondsen en andere partijen. “Al sinds 1999 zijn we actief met het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten,” vertelt Ron Coenen, eigenaar van TRIAS. “Arvalis gaan we ondersteunen bij het in beeld brengen van de beschikbare subsidieregelingen  voor haar klanten en het aanvragen ervan. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambities van ondernemers in de agrarische sector.”

Op dinsdag 16 oktober zetten Michiel Geraedts van Arvalis en Ron Coenen van TRIAS hun handtekening over de samenwerkingsovereenkomst. Voor de klanten van Arvalis verandert er weinig, behalve dat zij maximaal gestimuleerd worden om van alle beschikbare regelingen gebruik te maken. En indien gewenst kunnen ze hierbij door Arvalis dan wel TRIAS ondersteund worden. 

Michiel Geraedts (links) en Ron Coenen (rechts) tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst dinsdag 16 oktober jl.