LWV: De positie als 'zoontje van de baas'

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2018

Willem Verstraten stapte zes jaar geleden als accountmanager binnen bij Rimas in Beringe, het bedrijf van zijn vader. Aanvankelijk voor één project, maar het familiebedrijf liet hem niet meer gaan. Bij Jong LWV spart hij met andere jonge managers en ondernemers over zaken als opvolging, strategie en de positie als zoontje van de baas.


Eigenlijk was Willem Verstraten na de HTS in Den Bosch en de master Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven niet van plan om meteen zijn heil te zoeken bij Rimas. Ik wilde eerst ervaring opdoen bij andere bedrijven, op meer plekken in de keu-ken kijken. Mijn vader haalde me echter over om één project te draaien, de bouw van een productielijn voor zonnepanelen. Dat was in 2012. Tja, van het een kwam het ander, zijn we zes jaar verder en zit ik hier nog. Met ple-zier. Inmiddels hou ik me bezig met verkoop, automatisering, robotisering, industrie 4.0. Razend interessant, ik leer elke dag.

POSITIE

De samenwerking met zijn vader verloopt prima. Senior is nog altijd de directeur die de lijnen uitzet, junior is eerder de collega van de 24 andere werknemers bij Rimas. Ja, maar ik ben ook wel het zoontje van de baas, dat merk ik wel. Zeker in het begin vonden men-sen dat moeilijk. Ze wisten niet wat ze wel of niet konden zeggen en soms gooiden ze ook wel bij mij een balletje op in de hoop dat ik bepaalde zaken bij mijn vader zou aankaar-ten. Een niet altijd even gemakkelijke positie.

JONG LWV

Vrijwel direct na zijn entree in het familie-bedrijf, Verstraten senior kocht het bedrijf in 2004 via een management buy-out, werd junior in 2012 lid van Jong LWV van de Limburgse Werkgevers Vereniging. Enerzijds om mijn netwerk op te bouwen en uit te breiden, anderzijds om te leren van andere jonge ondernemers en managers. Hoe is het bij andere familiebedrijven geregeld, wat als er conflicten zijn, hoe scheid je privé en werk, hoe zit het met opvolging? In de intervisie-groep van Jong LWV komen deze zaken aan de orde. Onder andere moet ik zeggen; we bespreken ook talloze verschillende aspecten van ondernemerschap. We delen ervaringen, bespreken praktijkcases, er worden specialis-ten binnengehaald die hun kennis en kunde delen. Heel nuttig, want juist in mijn positie heb ik weinig mensen om mee te sparren, behalve dan mijn vader.

ACCELERATION CLASS

Willem Verstraten is ook lid van een Acceleration Class van de LWV. Deze is breder van opzet dan de intervisiegroep. We bezoeken bedrijven, er zijn sprekers en we gaan de diepte in. Belangrijk, zeker in onze branche waarin de ontwikkelingen zeer snel gaan. Rimas startte als handelshuis voor aluminium profielen met Bosch Rexroth als belangrijkste klant. Vervolgens specialiseerde het bedrijf zich in stapelrekken en transportsystemen en nu ontwikkelt en bouwt Rimas ook machines en transportlijnen voor de maakindustrie, met name de automotive, meubelmakers, fabrikanten van zonnepanelen en de farma-cie. Meestal maatwerk, al dan niet met bij-behorende besturingen, software en robots. Compleet geautomatiseerde systemen voor klanten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Een dynamische wereld waarin kennis centraal staat. Bij de LWV tref ik veel ondernemers met specifieke kennis.

De LWV vindt interactie tussen ervaren LWV-leden en de jonge leden belangrijk. Zij kunnen veel van elkaar leren, zegt Aagje Wevers, coördinator van activiteiten binnen Jong LWV (wevers@lwv.nl).