Alfa Accountants: Met juiste financi?le regeling goede werknemer behouden

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2018

Goede werknemers behouden is cruciaal voor de continuïteit van je bedrijf. Alfa Accountants en Adviseurs helpt bij de mogelijk-heden om een fiscaal aantrekkelijke regeling te ontwikkelen. Dit vergroot de betrokkenheid en het werkplezier van werknemers, weet Alfa ook uit eigen ervaring.

Foto: Arnoud Bosch en Mark van der Put

Je hele leven voor dezelfde baas blijven werken, is steeds minder van-zelfsprekend. Milllenials bijvoorbeeld zoeken uitdaging in hun werk, willen zichzelf ontplooien, zoeken vrijheid en stappen geregeld over van baan. Om goede werknemers te behouden kan een bedrijf meerdere maatregelen nemen. Alfa Accountants en Adviseurs laat medewerkers op een heel bijzon-dere manier meedelen in het succes van het bedrijf: werknemers kunnen gebruik maken van de MEBO-regeling, dat staat voor Management and Employee Buy Out-regeling. Door het kopen van certificaten worden zij mede-eigenaar van Alfa en profiteren dus mee van het succes van het bedrijf. Van de receptioniste tot de fiscaal expert: iedereen met een vast contract kan gebruik maken van deze regeling. Dit is een mooi spaarpotje voor onze werknemers, al is het natuurlijk iets anders dan geld op een spaarrekening zetten. Het rendement is sinds het bestaan van deze regeling in 1999 altijd goed geweest, vertelt directievoorzitter Arnoud Bosch. De medewerkers kennen het bedrijf natuurlijk goed, dus ze weten ook precies waar ze mee in zee gaan. De certificaten kunnen zelfs in vier jaar worden afbetaald, zodat de regeling echt voor iedereen toegankelijk is.

DUURZAME ONDERNEMING
Alfa bestaat inmiddels 75 jaar en draagt sinds 1999 de naam Alfa Accountants en Adviseurs. Alfa heeft ruim 900 medewerkers verspreid over meer dan dertig vestigingen en is een van de 10 grootste accountantskanto-ren van Nederland. Alfa gelooft in de kracht van (lokaal) ondernemerschap. De certificaten dragen bij aan het ondernemerschap, de medewer-kersparticipatie en een duurzame organisatie. Het leverde Alfa ook de B corp-status op: het bedrijf staat in een indrukwekkend rijtje van duur-zame ondernemers. Sinds 2014 heeft het bedrijf de B Corp-certificering behaald, en mag zich scharen in een lijst met ruim tweeduizend duurzame bedrijven uit 50 landen, zoals Dopper en Tony Chocolonely. Deze bedrijven werken met de filosofie dat ze niet alleen werken voor het behalen van winst, maar ook voor sociale en duur-zame doelstellingen. B Corps willen niet het beste van de wereld zijn, maar het beste vóór de wereld.

Veel accountantskantoren zijn ingericht als een maatschap, waarin alleen het hogere management meeprofiteert van ontwikkelingen. Bij ons geldt dit dus voor bijna alle werknemers in het bedrijf, stelt Bosch. Naast de certificaten besteedt Alfa veel aandacht aan vitaliteit en educatie van de eigen werknemers. Zo is er de Alfa Academie met eigen trainingen en opleidingen, voorzieningen als korting op sportscholen, fruit op kantoor en ruime mogelijkheden om thuis te werken. Bij ons doet iedereen per jaar meerdere dagen aan scholing, ongeacht welke functie je hebt. Stilstand is tenslotte achteruitgang. Het is belangrijk dat werk-nemers zichzelf blijven ontwikkelen.

VRAAG OVER BONUSREGELINGEN

Steeds vaker krijgt Alfa vragen van andere bedrijven over het inrichten van bonusregelingen of aandeelhouderschap. "Ik heb net een regeling ontworpen voor een bedrijf dat een erg goede bedrijfsleider graag wilde behouden. Bijna iedere directeur kent dat: een nachtmerrie over een geweldige werknemer die cruciaal is voor de bedrijfsvoering en die je absoluut niet wil zien vertrekken, zegt Mark van der Put, senior fiscaal adviseur bij Alfa. Om dit soort mensen te behouden is het dan ook belangrijk om na te denken over financieel aantrekkelijke constructies. Iemand een dertiende maand geven is leuk, maar het effect is snel weg. Een andere optie is een uitgestelde bonusregeling: blijft de werknemer tot na het jaar waarin de bonus is verdiend nog twee jaar bij het bedrijf werken, dan krijgt hij of zij aan het einde van dat tweede jaar de betreffende bonus uitgekeerd. Een optie is ook om een regeling in het leven te roepen zoals Alfa zelf met certificaten van aandelen. Bij Alfa hebben werknemers met hun cer-tificaat geen zeggenschap in het bedrijf, omdat het te ingewikkeld is om rekening te houden met 900 meningen. Een keuze kan zijn om een zeer cruciale werknemer wel aandelen of certificaten van aandelen te geven. Afhankelijk van de omvang van het belang kunnen aandelen en certifi-caten worden ingedeeld in box twee of drie. Je kan er mee spelen. Dat maakt het aantrekkelijk."

WIJ-GEVOEL CREEREN

Ook spreekt Van der Put geregeld klanten over de mogelijkheid van Stock Appreciation Rights (SARs). Bij SAR krijgt een werknemer geen aandeel of certificaat, maar in plaats daarvan een vorderingsrecht op de waardeontwik-keling die gekoppeld is aan een aandeel in de onderneming. "Op het moment dat de werknemer de aandelen krijgt, wordt daar een bepaalde waarde aan toegekend. Bijvoorbeeld een werknemer krijgt SARs die gelijk zijn aan 5 procent van de aandelen in het bedrijf, dat op dat moment gewaardeerd is op 1.000.000 euro. Als de werknemer na 5 jaar zijn Stock Appreciation Rights wil uitoefenen is de onderneming 4.000.000 euro waard. Hij krijgt dan ook daadwerkelijk 5 procent uitgekeerd van die 4.000.000 euro."

De constructie bij Alfa van de aandelen-certificaten zorgt er mede voor dat werknemers lang bij het accountantskantoor blijven werken. Gemiddeld werken ze er elf jaar. Goede accountants vinden is lastig en bovendien zijn millenials minder geneigd om te kiezen voor life time employment. "Het is voor ons ook een middel om ons te onderscheiden op de markt. Deze regeling maakt ons uniek. De continuïteit is belangrijk voor ons bedrijf, maar ook voor de klanten. Het is en blijft natuurlijk mensenwerk en dan is het pret-tig dat je als klant met dezelfde mensen kunt blijven werken, zegt Bosch. Het wij-gevoel wordt zeker versterkt doordat bijna iedereen hier een beetje eigenaar is van het bedrijf, vult Van der Put aan. Het mes snijdt zeker aan twee kanten. Dit is goed voor je mensen, maar ook voor je klanten."