Ruhl Haegens Molenaar: Het geheim van de resultaatmakers

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2018

Waarom doet het ene bedrijf het beter dan de andere? Sinds mijn studie ben ik daar al mee bezig. Regelmatig mag ik hierover ook workshops geven. Ik zet daarbij altijd als eerste de resultaatma-kers op een rij. Dat zijn er in de meeste branches vijf: kosten, bezetting, inkoop, efficiency en commercie.

Op de vraag welke van deze 5 nu de grootste invloed heeft op iemands bedrijf, kiezen de meeste deelnemers aan de workshop dan voor de kosten. Misschien een logische keus, omdat we in de media ook vaak horen dat in kosten gesneden moet worden. Kosten ligt vaak voor de hand. Maar dat heeft verreweg de minste invloed op je resultaat. Efficiency is bij uitstek de belang-rijkste resultaatmaker. In som-mige sectoren stijgt het resultaat van een bedrijf met meer dan 70 procent door 5 procent efficiencyverbetering! De eerste reactie van deelnemers is vaak ongeloof en verbazing. Met argumenten proberen ze mijn verhaal onderuit te halen. Maar dat lukt ze niet, want cijfers liegen niet.

Het helpt als je zo'n verhaal zo concreet mogelijk maakt. Want wat is eigenlijk 5 procent efficiencyverbetering? Dat betekent dat je per week 2 uur overhoudt. Die kan je gebruiken voor extra werkzaamheden. Week in, week uit. En niet alleen jij, maar ook al jouw medewerkers in het bedrijf. Tel maar uit wat dat oplevert. Vaak is dat resultaat al simpel te behalen. Bijvoorbeeld door goed te plannen of slim te automati-seren. Die investering is dus snel terugverdiend.

Freddie de Vries is accountant en vennoot bij accountantskantoor Rühl Haegens Molenaar, met kantoren in Venray en Uden.

www.rhmweb.nl
info@rhmweb.nl